loading...

Rabu, 11 Februari 2015

Seorang Muslim Di Pagi Hari ( bag.2)


B. Para Salaf Dan Ulama Di Waktu Pagi
Dahulu para salaf sangat mengetahui keutamaan waktu pagi, sehingga mereka memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan, menuntut ilmu, atau kegiatan yang bermanfaat lain yang bersifat duniawi. Berikut beberapa praktek nyata para salaf  dan ulama dalam mengisi waktu emas ini.
Pertama: Dari Abu Waa'il Syaqiiq bin Salamah Al-Asady rahimahullahu beliau berkata:
( غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداة ، فسلمنا بالباب فأُذن لنا ، قال : فمكثنا بالباب هُنَيَّة ،  قال : فخرجت الجارية فقالت : ألا تدخلون ؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال : ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم ؟ فقلنا : لا ، إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم ، قال : ظننتم بآل بن أم عبد غفلة ؟! قال : ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال :  يا جارية انظري هل طلعت ؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع ، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال : يا جارية انظري هل طلعت ؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال : الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا  )
"Suatu hari setelah menunaikan shalat shubuh kami berangkat menuju rumah Abdullah bin Mas'ud, setelah sampai kami mengucap salam di depan pintu dan kamipun diizinkan masuk. Akan tetapi kami menahan diri di depan pintu sesaat sehingga keluar seorang budak wanita seraya berkata: Kenapa kalian tidak segera masuk? Maka kamipun masuk dan kami meihat beliau (Abdullah bin Mas'ud) sedang duduk bertasbih, beliau bertanya: Apa yang mencegah kalian masuk padahal sudah diizinkan bagi kalian? Kamipun menjawab: Tidak apa-apa, kami hanya menyangka bahwa ada sebagian anggota keluarga yang tidur. Beliau berkata: Apakah kalian menyangka keluarga Ibnu Ummi 'Abd lalai !?
Beliaupun melanjutkan bertasbih sampai menyangka bahwa matahari telah terbit, kemudian beliau berkata: Wahai budak wanita, lihatlah apakah matahari telah terbit? Maka budak wanita tersebut melihat akan tetapi matahari ternyata belum terbit. Kemudian beliau melanjutkan bertasbih, sampai menyangka bahwa matahari telah terbit, kemudian beliau berkata: Wahai budak wanita, lihatlah apakah matahari telah terbit? Maka budak wanita tersebut melihat dan ternyata matahari telah terbit. Beliau kemudian berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memaafkan kita dan tidak mengadzab kita dengan dosa-dosa kita. " (Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Shahih beliau)  
Kedua: Shakhr bin Wadaa'ah radhiyallahu 'anhu, beliau dahulu adalah seorang pedagang, beliau mengirim barang dagangannya di pagi hari sehingga beliau menjadi orang kaya dan banyak hartanya (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzy, dan dishahihkan Syeikh Al-Albany).
Ketiga: Dari Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullahu  beliau berkata:
( كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيدالله و بعد العصر مكحولا )
"Aku dahulu duduk pagi-pagi di majelis Ibnu Abi Malik, dan duduk di majelis Ismaa'iil bin 'Ubaidullah setelah zhuhur, dan di majelis Makhuul setelah Ashar" (Siyar A'laamin Nubalaa' 8/33).
Keempat: Dari 'Ali bin Al-Madiiny rahimahullahu bahwa Syariik rahimahullahu  berkata: 
( صليت مع أبي إسحاق ألف غداة )
"Aku shalat bersama Abu Ishaaq seribu kali shalat shubuh" (Dikeluarkan oleh Al-Khathiib Al-Baghdaady di dalam Al-Jaami' li Akhlaaqi Ar-Raawii wa 'Aadaab As-Saami' 1/223).
Kelima: Dari Yahya bin Sa'iid Al-Qaththaan rahimahullahu beliau berkata:
كنت أخرج من البيت قبل الغداة فلا أرجع إلى العتمة )
"Dahulu aku keluar dari rumah sebelum shubuh dan aku tidak kembali kecuali setelah Isya" (Dikeluarkan oleh Al-Khathiib Al-Baghdaady di dalam Al-Jaami' li Akhlaaqi Ar-Raawii wa 'Aadaab As-Saami' 1/224).
Ketujuh: Dari Ahmad bin Hambal rahimahullahu beliau berkata:
(كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول : حتى يؤذّن الناس و حتى يصبحوا ! ، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره )
"Dahulu aku terkadang ingin pergi pagi-pagi mencari ilmu hadist, tapi ibuku menarik bajuku seraya berkata: Tunggu sampai adzan dan sampai datang waktu pagi. Dan aku terkadang berpagi-pagi mendatangi majelis Abu Bakr bin 'Ayyaasy dan yang lainnya" (Dikeluarkan oleh Al-Khathiib Al-Baghdaady di dalam Al-Jaami' li Akhlaaqi Ar-Raawii wa 'Aadaab As-Saami' 1/224).
Keenam: Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu:
(حضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال : هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا )
"Suatu saat aku menghadiri Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah shalat shubuh, kemudian setelah itu beliau duduk berdzikir kepada Allah ta'aalaa sampai mendekati pertengahan siang, kemudian beliau berpaling kepadaku dan berkata: Ini adalah makananku, seandainya aku tidak memakannya maka hilang kekuatanku, atau ucapan yang semakna dengan ucapan ini" (Al-Waabil Ash-Shayyib min Al-Kalim Ath-Thayyib hal:42)          
Demikianlah para salaf dan ulama kita mengisi awal hari yang berbarakah mereka dengan kegiatan yang bermanfaat, maka Allah memberkahi ilmu dan amal mereka yang masih kita rasakan keberkahan itu sampai sekarang.
(bersambung)

Penulis:  Abdullah Roy, Lc.

Seorang Muslim Di Pagi Hari ( bag.2) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: BLOGGER LUGU

Daftar Blog Saya