loading...

Rabu, 29 April 2015

Mengangkat Rabb Selain Allah

Sahabat seakidah, para pemuda muslim yang dirahmati Allah. Keimanan kita kepada Allāh tidak hanya berhenti di lisan dan pengakuan. Iman k...

Sabtu, 25 April 2015

Jika Engkau Berharap Berjumpa Dengan-Nya

Segala puji hanyalah milik Allāh subḥānahu wa ta’ālā semata. Ṣalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang tiada lagi nabi ...

Selasa, 21 April 2015

Sepuluh Hari Awal Dzulhijjah

Sahabat seakidah, para pemuda muslim yang dirahmati Allāh. Bulan  Dzulhijjah  tak lama lagi tiba. Di dalamnya terdapat sepuluh hari yang ...

Jumat, 17 April 2015

Musibah Berbuah Hidayah

Sabar memang pahit seperti namanya Tetapi, buahnya jauh lebih manis daripada madu… Sahabat seakidah, para  pemuda muslim  yang dirahma...

Kamis, 16 April 2015

Kita Termasuk yang Mana…?1

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Diantara tanda kebahagiaan dan keberuntungan, tatkala ilmu seorang hamba bertambah, be...

Selasa, 14 April 2015

Pembagian Kaum Kafir

Kaum kuffar terbagi ke dalam beberapa golongan, setiap golongan memilki hukum tersendiri. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, be...

Senin, 13 April 2015

Jangan Putus Asa dengan Dosa

Dosa, sebuah perkara yang meresahkan hati insan beriman. Keberadaannya tidak menjadikan tentram. ‘Memelihara’ dosa sama saja dengan menyi...

Minggu, 12 April 2015

Adzan Ketika Hujan

https://kaimislam.wordpress.com/2012/08/24/cerita-hujan Dalam permasalahan ini terdapat beberapa dalil. Di antaranya: Ibnu ‘Abbas ra...

Sabtu, 11 April 2015

Hak-hak Tetangga

Kita pada umumnya mengharapkan tinggal dalam suatu lingkungan yang harmonis. Lingkungan yang saling menghargai, tidak saling menyakiti...

Jumat, 10 April 2015

Saudaraku, Ketahuilah Dunia itu Terlaknat

Dunia pada dasarnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Namun dunia bisa menjadi penghalang untuk bisa sampai kepada Allah. Harta pada ...

Kamis, 09 April 2015

Melakukan Perbuatan yang Tidak Pernah Dilakukan Nabi

pustakaimamahmad.wordpress.com ك ل فعل توفر سببه على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يفعله فالمشروع تركه “Semua perbuatan yan...

Daftar Blog Saya